Welkom

World Water Works, groots waterbouwkundig congres en vakbeurs
De stijgende zeespiegel, de steeds groter wordende schepen, de druk op de toegankelijkheid van havens en vaarwegen, evenals de infrastructurele voorzieningen zijn mondiale problemen. Het moment is daar voor duurzame oplossingen die zowel economisch als ecologisch verantwoord zijn.
 

Vakbeurs en congres
Tijdens World Water Works op 19 en 20 april 2017 in Antwerp Expo komen wetenschap, praktijk en trends samen op het gebied van:

  • Waterbouwkundige werken
  • Toegankelijkheid havens en vaarwegen
  • Kust- en oeverwerken
  • Brug-, sluis- en tunnelbouw
  • Ontwerp en bouw buitengaatse zeehavens